litsbros

Advertisement Section

करमाळा

करमाळा : एकाच खड्डयात किती वर्षे झाडे लावणार.? एकदा लावलेले झाड वाढवा – ॲड.राहुल सावंत

करमाळा माढा न्यूज दि.2 (प्रतिनिधी) :- महाराष्ट्र शासनाकडून कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. त्या येाजना तळागाळापर्यंत घेवून जाण्याचे काम हे अधिकारी व पदाधिकारी यांचे असते. या दोन घटकाने प्रामणिकपणे काम केले तर शासनाची प्रत्येक योजना गोरगरीबा पर्यंत गेल्याशिवाय राहणार नाही. आज स्व.वसंतराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त् कृषि दिन व कृषि जागृती सप्ताह साजरा होत असताना या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने झाडे लावून हा दिन साजरा न होता लावलेली झाडे जगवून हा दिन साजरा झाला पाहिजे असे स्पष्ट मत पं.स.सदस्य् व हमाल पंचायतीचे तालुका अध्यक्ष ॲड.राहुल सावंत यांनी व

View All Posts

Visitor counter

error: Content is protected !!