करमाळा तालुक्यातील सरफडोह येथील सातबारा उताऱ्यावरील ती नोंद कमी करा; मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली

करमाळा तालुक्यातील सरफडोह येथील सातबारा उताऱ्यावरील ती नोंद कमी करा; मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली करमाळा (प्रतिनिधी); करमाळा सरफडोह येथ

Read More

ग्रामपंचायत सरपडोहच्या वतीने दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यशाळा संपन्न

ग्रामपंचायत सरपडोहच्या वतीने दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यशाळा संपन्न जिल्हा समाज कल्याण विभाग सोलापूर यांच्या आदेशानुसार व करमाळा तालुका पंचायत समि

Read More