********* सूत्र संचालन *********

********* सूत्र संचालन ********* केतुर ( अभय माने ) :-- मी काल सहज एक टी व्ही च्या चैनल वर कोणता तरी नामांकित कार्यक्रम चालू होता व त्या कार्यक्रमा

Read More

***** मायेचा बाजार ***** किरण बेंद्रे यांची शब्दांची मेजवानी खास करमाळा माढा वाचकांसाठी

***** मायेचा बाजार ***** .................... *किरण बेंद्रे यांची शब्दांची मेजवानी खास करमाळा माढा वाचकांसाठी* केतूर ( अभय माने) आता बघा हा माझा

Read More

अंगण काय अन पटांगण काय

अंगण काय अन पटांगण काय  आता काय सांगू तुम्हाला मला अंगणा ची आठवण झाली तशीच एका फुगीर माणसाची पण आठवण झाली कारण त्या मूर्खाच्या तोंडात एक शब्द कायम

Read More

# बेडकी प्रकरण #

# बेडकी प्रकरण # हे बघा सांगायचा उद्देश म्हणजे आपल्या लहानपणी एकदमच लहान नाही तर किशोरवयीन अवस्थेतले कितीतरी अनुभव आपल्या गाठीशी असतात पण त्या गाठी

Read More

*** अशीच एक रात्र ** ( तसं बघायला गेलं तर खास गावरान भाषा )

*** अशीच एक रात्र ** ( तसं बघायला गेलं तर खास गावरान भाषा ) तसं पाहायला गेलं तर आपण खूप दिवसापासून अस्सल जी ग्रामीण आणि खेडेगाव ची भाषा व वास्तव वा

Read More

थोडंसं चावडीवर.. गावातील चावडी माहीत असणाऱ्या व नसणाऱ्या प्रत्येकाने वाचावा असा लेख..!

थोडंसं चावडीवर.. गावातील चावडी माहीत असणाऱ्या व नसणाऱ्या प्रत्येकाने वाचावा असा लेख..! आता बघा चावडी हे प्रत्येक गावातलं म्हणजे प्रामुख्याने ग्रामी

Read More

“पायताण” एकेकाळी दरारा असणारी पायताण, ते आज…

"पायताण" एकेकाळी दरारा असणारी पायताण, ते आज... म्हणजे बघा खूप दिवसापूर्वी समजा गावांमध्ये काही तंटा बखेडा किंवा भांडण झालं तर ते प्रकरण शक्यतो गावा

Read More

** नुसती लबाडी ** लबाडपणा करणारांनी व ओळखणारांनी नक्की वाचावा असा लेख!

** नुसती लबाडी ** लबाडपणा करणारांनी व ओळखणारांनी नक्की वाचावा असा लेख! आता बघा तसं बघायला गेलं तर लबाडी ही सगळ्या सजीवांची अंगभूत सवय किंवा त्याही

Read More