सोलापूर जिल्हा स्तरीय ‘स्वच्छ विद्यालय’ प्रथम पुरस्कारासाठी करमाळा तालुक्यातील ‘या’ जिल्हा परिषद शाळेची निवड

सोलापूर जिल्हा स्तरीय 'स्वच्छ विद्यालय' प्रथम पुरस्कारासाठी करमाळा तालुक्यातील 'या' जिल्हा परिषद शाळेची निवड केत्तूर (अभय माने) स्वातंत्र्याच्य

Read More