करमाळा नगरपालिकेने ‘त्या’ 62 सफाई कामगारांना कायम सेवेत घ्यावे; अन्यथा तीव्र आंदोलन करू

करमाळा नगरपालिकेने 'त्या' 62 सफाई कामगारांना कायम सेवेत घ्यावे; अन्यथा तीव्र आंदोलन करू करमाळा (प्रतिनिधी) करमाळा नगरपालिकेतील 62 रोजंदारी सफाई कर्

Read More