केम-रोपळे रस्त्याची दुरवस्था; लवकर दुरुस्ती करण्यासाठी ग्रामस्थांची आर्त हाक

केम-रोपळे रस्त्याची दुरवस्था; लवकर दुरुस्ती करण्यासाठी ग्रामस्थांची आर्त हाक उपळवटे(प्रतिनिधी) ; माढा तालुक्यातील रोपळे व करमाळा तालुक्यातील के

Read More