मशीद म्हटलं की मुस्लिमेतर सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात; ‘मशीद परिचय’ उपक्रमात शेकडो मुस्लिमेतर नागरिकांनी जाणून घेतली मशीदीबद्दल माहिती

मशीद म्हटलं की मुस्लिमेतर सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात; 'मशीद परिचय' उपक्रमात शेकडो मुस्लिमेतर नागरिकांनी जाणून घेत

Read More