पेट्रोल पंपावर या 10 सुविधा फ्री मध्ये मिळणे हा प्रत्येक ग्राहकाचा हक्क आहे; जर ‘या’ सुविधा मिळत नसतील तर पेट्रोल पंपाचे लायसन्स होऊ शकते रद्द

पेट्रोल पंपावर या 10 सुविधा फ्री मध्ये मिळणे हा प्रत्येक ग्राहकाचा हक्क आहे; जर 'या' सुविधा मिळत नसतील तर पेट्रोल पंपाचे लायसन्स होऊ शकते रद्द तर म

Read More