मांजरगाव मध्ये नेत्र तपासणी व अल्प दरात चष्मे वाटप शिबिर संपन्न; ‘इतक्या’ रुग्णांची झाली तपासणी

मांजरगाव मध्ये नेत्र तपासणी व अल्प दरात चष्मे वाटप शिबिर संपन्न; 'इतक्या' रुग्णांची झाली तपासणी केत्तूर (अभय माने); मौजे मांजरगाव येथे श्री टेक

Read More