करमाळा तालुक्याच्या पश्चिम भागात ‘या’ गावांत जोरदार पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान; पंचनामे करण्याची मागणी

करमाळा तालुक्याच्या पश्चिम भागात 'या' गावांत जोरदार पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान; पंचनामे करण्याची मागणी केतूर (अभय माने) कर

Read More