करमाळा तालुक्यात सुरू आहे ‘कोरोना लसीचे राजकारण’; लस सरकारी आहे, मग ‘आमदारांच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून’ अशी गावागावात जाहिरात का.?

करमाळा तालुक्यात सुरू आहे कोरोना लसीचे राजकारण; लस सरकारी आहे, मग 'आमदारांच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून' अशी गावागावात जाहिरात का.? करमाळा(प्र

Read More