आवाटी येथे ‘उर्स कलंदर’ या प्रसिद्ध कार्यक्रमाचे आयोजन; भक्तगणांनी लाभ घेण्याचे वली बाबा दर्गाह ट्रस्टचे आवाहन; वाचा सविस्तर

आवाटी येथे 'उर्स कलंदर' या प्रसिद्ध कार्यक्रमाचे आयोजन; भक्तगणांनी लाभ घेण्याचे वली बाबा दर्गाह ट्रस्टचे आवाहन; वाचा सविस्तर करमाळा(प्रतिनिधी-अ

Read More