परीक्षेसाठी पुण्याला जाणारा करमाळा तालुक्यातील तरुण रेल्वेतून पडून जखमी

परीक्षेसाठी पुण्याला जाणारा करमाळा तालुक्यातील तरुण रेल्वेतून पडून जखमी केत्तूर ( अभय माने) परीक्षेसाठी रेल्वेतून पुण्याला जाणाऱ्या तरुण चालत्य

Read More

पारेवाडी येथे भुयारी मार्गावर उसाने भरलेली ट्रॅक्टर ट्रॉली उलटली

पारेवाडी येथे भुयारी मार्गावर उसाने भरलेली ट्रॅक्टर ट्रॉली उलटली केत्तूर (अभय माने) पारेवाडी (ता.करमाळा) रेल्वे भुयारी मार्गावर उसाची ट्रॉली पडल्या

Read More