करमाळा तालुक्यातील जिंती रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वे लुटीचा प्रयत्न फसला; झटापटीत रेल्वे पोलिसांवर चाकूने वार करत एकजण फरार तर एकाला अटक

करमाळा तालुक्यातील जिंती रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वे लुटीचा प्रयत्न फसला; झटापटीत रेल्वे पोलिसांवर चाकूने वार करत एकजण फरार तर एकाला अटक केत्तूर (अभय

Read More