करमाळा शहरात बेशिस्त पार्किंगने मेनरोड होतोय ब्लॉक; शिस्त कोण लावणार.?

करमाळा शहरात बेशिस्त पार्किंगने मेनरोड होतोय ब्लॉक; शिस्त कोण लावणार.? करमाळा(प्रतिनिधी) ; करमाळा शहरात संगम चौक ते सुभाष चौक आणि तेथून पोथर नाक्या

Read More