करमाळयातील महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विदयालयाच्या पर्यवेक्षक पदी प्रा.बी.के.पाटील यांची निवड

करमाळयातील महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विदयालयाच्या पर्यवेक्षक पदी प्रा.बी.के.पाटील यांची निवड केतूर (अभय माने) --करमाळा तालुका एज्युकेशन सोसायटी च

Read More