करमाळा तालुक्यातील ‘या’ गावच्या न झालेल्या यात्रेच्या रोषाने घेतला अंधश्रद्धा निर्मूलन करणाऱ्या सरपंचाच्या पदाचा बळी; अविश्वास सिद्ध होण्याआधीच सरपंच पदाचा राजीनामा

करमाळा तालुक्यातील 'या' गावच्या न झालेल्या यात्रेच्या रोषाने घेतला अंधश्रद्धा निर्मूलन करणाऱ्या सरपंचाच्या पदाचा बळी; अविश्वास सिद्ध होण्याआधीच सरपंच

Read More