करमाळा तालुक्यातील मांगी कडून पूनवर कडे जाताना झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू, एकजण जखमी

करमाळा तालुक्यातील मांगी कडून पूनवर कडे जाताना झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू, एकजण जखमी करमाळा(प्रतिनिधी) ; करमाळा तालुक्यातील मांगी येथून पूनव

Read More