अभिमानास्पद; करमाळा तालुक्यातील भगतवाडीच्या लेकीचाअमेरिकेच्या हार्वर्ड विद्यापीठात डंका

अभिमानास्पद; करमाळा तालुक्यातील भगतवाडीच्या लेकीचाअमेरिकेच्या हार्वर्ड विद्यापीठात डंका केत्तूर (अभय माने) अमेरिकेतील सर्वात जुने आणि प्रतिष्ठि

Read More