करमाळा तालुक्यातील हजारवाडी शिवारात भरदिवसा बँक कर्मचाऱ्याला लुटले

करमाळा तालुक्यातील हजारवाडी शिवारात भरदिवसा बँक कर्मचाऱ्याला लुटले उमरड (प्रतिनिधी) दिनांक 20/08/2021 रोजी हजर वाडी फाट्याच्या जवळ आयडीएफसी बँकेचे

Read More