‘स्वच्छ शाळा-सुंदर शाळा’ उपक्रमात करमाळा तालुक्यात खाजगी प्राथमिक/माध्यमिक शाळा विभागात ‘या’ विद्यालयाचा द्वितीय क्रमांक

'स्वच्छ शाळा-सुंदर शाळा' उपक्रमात करमाळा तालुक्यात खाजगी प्राथमिक/माध्यमिक शाळा विभागात 'या' विद्यालयाचा द्वितीय क्रमांक केम( संजय जाधव) ; मुख्

Read More

‘स्वच्छ शाळा-सुंदर शाळा’ अभियानात करमाळा तालुक्यातून उच्च प्राथमिक गटातून ‘या’ जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस प्रथम क्रमांक

"स्वच्छ शाळा सुंदर शाळा अभियानात" करमाळा तालुक्यातून उच्च प्राथमिक गटातून 'या' जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस प्रथम क्रमांक   केत्तूर (अभय

Read More