करमाळा तालुक्यातील शेलगाव येथील खुन प्रकरणाला नवे वळण

करमाळा तालुक्यातील शेलगाव येथील खुन प्रकरणाला नवे वळण करमाळा(प्रतिनिधी) : करमाळा तालुक्यातील शेलगाव(विराचे) येथील वृद्धाच्या खून प्रकरणाला आता

Read More