करमाळा तालुक्यात शेतकऱ्यांचा वाली कोणी आहे का.? अतिवृष्टी नंतर पंचनाम्यांचा फार्स झाला पण, अजून शेतकऱ्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई नाहीच!

करमाळा तालुक्यात शेतकऱ्यांचा वाली कोणी आहे का.? अतिवृष्टी नंतर पंचनाम्यांचा फार्स झाला पण, अजून शेतकऱ्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई नाहीच! करमाळा

Read More