सात हजाराची लाच घेताना करमाळा पोलीस स्टेशनच्या ‘या’ पोलिसाला रंगेहात पकडले

सात हजाराची लाच घेताना करमाळा पोलीस स्टेशनच्या 'या' पोलिसाला रंगेहात पकडले करमाळा(प्रतिनिधी) ; जनतेचे रक्षण करण्यासाठी पोलीस आहेत पण जेव्हा हे

Read More