आपल्या गावातील, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, तलाठी, मुख्याध्यापक कोण ते मोबाईल वर कसे पहाल ?

आपल्या गावातील, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, तलाठी, मुख्याध्यापक कोण ते मोबाईल वर कसे पहाल ? आपल्या गावामध्ये कोणकोणत्या शासनाच्या विभाग आहेत व त्या विभा

Read More

वाशिंबे चे रमेश यादव सर यांना ‘आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार’ सोलापूर येथे प्रदान

सोलापूर-- आदर्श मुख्याध्यापक रमेश यादव यांना पुरस्कार प्रदान करताना सुलभा वठारे,सहशिक्षक व मान्यवर केतूर ( राजाराम माने ); डॉ. निर्मलकुमार फडकुले स

Read More