करमाळा तालुक्यात भाजीपाल्याच्या दरात माशांची विक्री : चिकनचे दर मात्र वाढले

करमाळा तालुक्यात भाजीपाल्याच्या दरात माशांची विक्री : चिकनचे दर मात्र वाढले केतूर (अभय माने) उजनी जलाशयातून मच्छीमारी करणाऱ्या कुटुंबांची संख्य

Read More

धग उन्हाळ्याची.. अरेरे.! म्हसेवाडी तलावातील पाणी आटल्याने माशांचा झाला तडफडून मृत्यू

धग उन्हाळ्याची.. अरेरे.! म्हसेवाडी तलावातील पाणी आटल्याने माशांचा झाला तडफडून मृत्यू जेउर( प्रतिनिधी) करमाळा तालुक्यातील म्हसेवाडी तलाव तील पाणी आट

Read More