उजनीवर स्थलांतरित मत्स्याहारी ‘गल पक्षी’ दाखल, पश्चिम व पूर्व सागरी किनाऱ्यावरील समुद्रपक्ष्यांनी केली गर्दी; फ्लेमिंगोंचे आगमन अद्याप प्रतीक्षेत 

उजनीवर स्थलांतरित मत्स्याहारी 'गल पक्षी' दाखल, पश्चिम व पूर्व सागरी किनाऱ्यावरील समुद्रपक्ष्यांनी केली गर्दी; फ्लेमिंगोंचे आगमन अद्याप प्रतीक्षेत

Read More

‘उजनी’ वर स्थलांतरित पक्ष्यांच्या आगमनाची प्रतीक्षा! पक्षी अभ्यासक म्हणतात..

'उजनी' वर स्थलांतरित पक्ष्यांच्या आगमनाची प्रतीक्षा! पक्षी अभ्यासक म्हणतात.. उजनी झाले यंदा पोषक,पक्ष्यांचे आगमन होईल टप्प्याटप्प्याने केत्तूर

Read More