यशोगाथा- गरिबीवर मात करत माढा तालुक्यातील ढवळस गावच्या लेकीची पी.एस.आय(PSI) पदाला गवसणी

गरिबीवर मात करत माढा तालुक्यातील ढवळस गावच्या कन्येची पी.एस.आय(PSI) पदी निवड उपळवटे(संदीप घोरपडे) ; माढा तालुक्यातील ढवळस गावची लेक कुमारी अर्च

Read More