करमाळा कोविड सेंटरला सरकारी कामात अडथळा केल्या प्रकरणीच्या गुन्ह्यात चिवटेंना जामीन

करमाळा कोविड सेंटरला सरकारी कामात अडथळा केल्या प्रकरणीच्या गुन्ह्यात चिवटेंना जामीन उमरड (प्रतिनिधी):बार्शी दिनांक 19 /3/ 2021 रोजी मौजे करंजे ता ल

Read More

अंजनडोह येथील अट्रोसिटी प्रकरणातील दोघांना अंतरिम जामीन

अंजनडोह येथील अट्रोसिटी प्रकरणातील दोघांना अंतरिम जामीन उमरड(प्रतिनिधी) ; दिनांक 19 /5 /2021 यात हकीगत अशी की दिनांक 14 /5/ 2021 रोजी सायंकाळी साडे

Read More