खरीप हंगामासाठी करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज द्या

खरीप हंगामासाठी करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज द्या केतूर (अभय माने) करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्याची शिवसेना नेते दा

Read More