करमाळा तालुक्यातील ‘या’ ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या विभाजनाची उच्च न्यायालयाचे आदेश; पाच गावच्या ग्रामस्थांत आनंद

करमाळा तालुक्यातील 'या' ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या विभाजनाची उच्च न्यायालयाचे आदेश; पाच गावच्या ग्रामस्थांत आनंद करमाळा (प्रतिनिधी) ; वांगी ग्रुप ग्राम

Read More