व्वा! करमाळा तालुक्यातील ‘या’ गावात माजी विद्यार्थ्यांकडून शाळेला ‘एक लाख अकरा हजार’ रुपयांची देणगी; शाळेचे ऋण लक्षात ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आदर्श उपक्रम

व्वा! करमाळा तालुक्यातील 'या' गावात माजी विद्यार्थ्यांकडून शाळेला 'एक लाख अकरा हजार' रुपयांची देणगी; शाळेचे ऋण लक्षात ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आदर्श

Read More