पारेवाडी येथील रेल्वे उड्डाणपूलाचे काम सुरू ; क्रेनच्या साह्याने उचलला खांब

पारेवाडी येथील रेल्वे उड्डाणपूलाचे काम सुरू ; क्रेनच्या साह्याने उचलला खांब केत्तूर (अभय माने) सोलापूर पुणे लोहमार्गावरील पारेवाडी (ता.करमाळा)

Read More