करमाळा तालुक्यातील झरे येथे प्रहार जनशक्ती पक्ष शाखेचे उद्घाटन संपन्न

करमाळा तालुक्यातील झरे येथे प्रहार जनशक्ती पक्ष शाखेचे उद्घाटन संपन्न केम(संजय जाधव) ; करमाळा तालुक्यातील झरे गावात लोकनायक वंदनीय आमदार बच्चुभ

Read More