धग उन्हाळ्याची.. अरेरे.! म्हसेवाडी तलावातील पाणी आटल्याने माशांचा झाला तडफडून मृत्यू

धग उन्हाळ्याची.. अरेरे.! म्हसेवाडी तलावातील पाणी आटल्याने माशांचा झाला तडफडून मृत्यू जेउर( प्रतिनिधी) करमाळा तालुक्यातील म्हसेवाडी तलाव तील पाणी आट

Read More