मुख्यमंत्रीसाहेब, तुम्ही केलेल्या घोषणे नुसार, रेशन कार्डधारकांना मोफत धान्य कधी मिळणार ? करमाळा तालुक्यातील सामान्य नागरिकांचा सवाल

मुख्यमंत्रीसाहेब, तुम्ही केलेल्या घोषणे नुसार, रेशन कार्डधारकांना मोफत धान्य कधी मिळणार ? करमाळा तालुक्यातील सामान्य नागरिकांचा सवाल केतूर (अभय मान

Read More