मांगी तलाव कुकडी लाभक्षेत्रात कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्याची आग्रही मागणी 

मांगी तलाव कुकडी लाभक्षेत्रात कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्याची आग्रही मागणी करमाळा (प्रतिनिधी) ; करमाळा तालुक्यातील उत्तर भागातील इंग्रज कालीन ऐति

Read More