..तर करमाळा तालुक्यातील उमरड व मांजरगाव येथील शेतकरी करणार अर्धनग्न आंदोलन

..तर करमाळा तालुक्यातील उमरड व मांजरगाव येथील शेतकरी करणार अर्धनग्न आंदोलन केत्तूर (अभय माने) करमाळा तालुक्यातील उमरड व मांजरगाव येथील शेतकऱ्या

Read More