करमाळा तालुक्यातील भाद्रपदी पोळ्यावर लंम्पी आजाराचे सावट

करमाळा तालुक्यातील भाद्रपदी पोळ्यावर लंम्पी आजाराचे सावट केत्तूर (अभय माने) करमाळा तालुक्याचे पश्चिम भागात तसेच उजनी लाभक्षेत्रात भाद्रपदी बैलप

Read More