करमाळा तालुक्यात भाजीपाल्याच्या दरात माशांची विक्री : चिकनचे दर मात्र वाढले

करमाळा तालुक्यात भाजीपाल्याच्या दरात माशांची विक्री : चिकनचे दर मात्र वाढले केतूर (अभय माने) उजनी जलाशयातून मच्छीमारी करणाऱ्या कुटुंबांची संख्य

Read More