तालुक्यात उन्हाळ्यातही भाजीपाल्याचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात

तालुक्यात उन्हाळ्यातही भाजीपाल्याचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात केतूर (अभय माने) उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये भाजीपाल्याचे दर वाढतात असा नेहमीचा

Read More