सोलापूर जिल्ह्यात बोगस खत कंपन्यांचा सुळसुळाट; अनावश्यक खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचा दुकानदारांचा प्रयत्न; 2 डिसेंबर रोजी हलगीनाद आंदोलनचा इशारा

सोलापूर जिल्ह्यात बोगस खत कंपन्यांचा सुळसुळाट; अनावश्यक खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचा दुकानदारांचा प्रयत्न; 2 डिसेंबर रोजी हलगीनाद आंदोलनचा इशारा

Read More