करमाळा तालुक्यातील दिलमेश्वर येथील घराला आग लागून संसार उघड्यावर पडलेल्या कुटुंबाच्या ‘मदतीला धावल्या कमलाक्का’

करमाळा तालुक्यातील दिलमेश्वर येथील घराला आग लागून संसार उघड्यावर पडलेल्या कुटुंबाच्या 'मदतीला धावल्या कमलाक्का' करमाळा(प्रतिनिधी) ; - दोन द

Read More

दिलमेश्वर येथे घराला आग; जीवनावश्यक वस्तू जाळून खाक

दिलमेश्वर येथे घराला आग; जीवनावश्यक वस्तू जाळून खाक करमाळा(प्रतिनिधी) ; करमाळा तालुक्यातील दिलमेश्वर येथे घराला लागलेल्या आगीत घरातील जीवनावश्य

Read More