करमाळा तालुक्यात उन्हाचा चटका वाढतोय : जिरायती भागात चारा टंचाई

करमाळा तालुक्यात उन्हाचा चटका वाढतोय : जिरायती भागात चारा टंचाई केतूर (अभय माने) यापूर्वी कमालीचा चटका देणारा ठरलेल्या मार्चनंतर एप्रिलच्या पहि

Read More