करमाळा पंचायत समितीतील ग्रामसेवक-सरपंच वादातील ‘त्या’ सरपंचपती शिक्षकास अटकपूर्व जामीन मंजूर

करंजे येथील ग्रामसेवक-सरपंच वादातील 'त्या' सरपंचपती शिक्षकास अटकपूर्व जामीन मंजूर उमरड (प्रतिनिधी) ग्रामसेवक अंगद बळीराम सरडे यांनी दिनांक 28/06/20

Read More