व्वा, गटारात ही भ्रष्टाचार! हिसरे येथील बंदिस्त गटारी पाईपलाईनचे काम निकृष्ट दर्जाचे, ठेकेदाराचे बिल देऊ नका; करमाळा बीडीओ कडे तक्रार

व्वा, गटारात ही भ्रष्टाचार! हिसरे येथील बंदिस्त गटारी पाईपलाईनचे काम निकृष्ट दर्जाचे, ठेकेदाराचे बिल देऊ नका; करमाळा बीडीओ कडे तक्रार करमाळा प्

Read More