कोरोना प्रतिबंधक लस न घेणाऱ्यांना स्वस्त धान्य व शासकीय योजनांचा लाभ देणार नाही; करमाळा तालुक्यातील ‘या’ ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेत निर्णय

कोरोना प्रतिबंधक लस न घेणाऱ्यांना स्वस्त धान्य व शासकीय योजनांचा लाभ देणार नाही; करमाळा तालुक्यातील 'या' ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभेत निर्णय प्रतिन

Read More