उजनी जलाशयाच्या फुगवट्यावरील तलावात सापडले अमेरिकन जातीचे दुर्मिळ कासव

उजनी जलाशयाच्या फुगवट्यावरील तलावात सापडले अमेरिकन जातीचे दुर्मिळ कासव केतूर (अभय माने) दौंड तालुक्यातील सोनवडी येथील मच्छिमाराला रेड इअर स्लाईडर ज

Read More