करमाळा तालुक्यात अंबालिका, बारामती अग्रोच्या टोळ्या हजर ; परतीच्या पावसाने ऊस तोडणीला ब्रेक

करमाळा तालुक्यात अंबालिका, बारामती अग्रोच्या टोळ्या हजर ; परतीच्या पावसाने ऊस तोडणीला ब्रेक केत्तूर (अभय माने ) करमाळा तालुक्याच्या पश्चिम भागा

Read More

कारखान्यांची धुराडी झाली बंद, बाजारपेठांतील वर्दळ झाली कमी; गावगाड्यात वातावरणात शांतता

कारखान्यांची धुराडी झाली बंद, बाजारपेठांतील वर्दळ झाली कमी; गावगाड्यात वातावरणात शांतता केतूर (अभय माने) साखर कारखान्यांचे गाळप संपल्याने कारखा

Read More

पोटासाठी संघर्ष; उजनीच्या ऊस पट्ट्यात ऊसतोड मजूर दाखल; इतर तालुक्यातील कारखान्यांच्या ही टोळ्यांचा ही समावेश

पोटासाठी संघर्ष; उजनीच्या ऊस पट्ट्यात ऊसतोड मजूर दाखल; इतर तालुक्यातील कारखान्यांच्या ही टोळ्यांचा ही समावेश केतूर (अभय माने) ; करमाळा तालुक्या

Read More